Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mühendislik & Tasarım

Data sheetler, dizayn koşulları ve ilgili normlar dikkate alınarak yapılan mekanik hesaplamalarda bu konuya özgü yazılımlar kullanılmaktadır. Yapılan mekanik hesaplar sonlu elemanlar yöntemi ile analiz edilerek doğrulanmakta, aynı yöntem kompleks yapıların çözümünde de kullanılmaktadır.